ΝΕΑ

Metal Recycling Market to Reach USD 88.5 Billion by 2030

Global scrap sector to approach EUR 75 billion by 2027 • Recycling International

Recycling metal is the process of turning scrap metal into useful items. The procedure regulates energy usage […]

Stop scrap export to countries not meeting EU standards

New challenges in the scrap metal industry • Recycling International

The current Waste Shipment Regulation proposal lacks effective measures to tackle environmental challenges […]

Ανάχωμα στην τιμή του φυσικού αερίου από την αύξηση πωλήσεων σκραπ

Η αύξηση των πωλήσεων και ο τομέας σκραπ αναχαίτισαν την αρνητική επίδραση της αύξηση του...

Η αύξηση των όγκων πωλήσεων και η θετική επίδραση των αυξημένων αναλώσεων σκραπ αναχαίτισαν […]

Μενού