Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ

topsyp

Η σύμπραξη του έργου εμπλέκει φορείς τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από το βιομηχανικό χώρο. Το έργο, από τη μία πλευρά θα διευκολύνει τη συμμετέχουσα εταιρεία (ΑΝΑΜΕΤ) να βελτιώσει τον κύκλο αξίας παραλαβής, αναγνώρισης, επεξεργασίας, αξιοποίησης και διάθεσης μετάλλων, και από την άλλη θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες ακαδημαϊκούς οργανισμούς να εργαστούν ερευνητικά πάνω σε πραγματικά προβλήματα της βιομηχανίας. Η σύνθεση της σύμπραξης έγινε με τρόπο που διασφαλίζει μια κρίσιμη μάζα για την επιτυχή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την αποτελεσματική αποτίμηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων που αναμένεται να προκύψουν.

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΝΑΜΕΤ είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας και εμπορίας scrap μετάλλων και προσφέρει μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στη διαχείριση αποβλήτων. Επομένως, ο συγκεκριμένος εταίρος είναι άμεσα ωφελούμενος από το έργο καθώς οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν θα βελτιώσουν τις διεργασίες των μονάδων της ΑΝΑΜΕΤ.

Το ΙΠΣΥ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στο έργο παρέχοντας τεχνογνωσία σχετικά με τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων, την αναλυτική δεδομένων, τη μηχανική μάθηση και τα συστήματα αναπαράστασης γνώσης. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο μέσω της συμμετοχής του σε σχετικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.

Το ΕΜΠ έχει σημαντική συμβολή λόγω της εμπειρίας του σε θέματα αξιοποίησης αποβλήτων, μοντελοποίησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και τυποποίησης δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε σχετικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. Επιπλέον, το ΕΜΠ είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Τεχνολογικού Βάθρου για την Αειφόρο Χημεία που ιδρύθηκε τον Ιούνιο 2016 ως σύνδεσμος φυσικών και νομικών προσώπων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής αντίστοιχης Πλατφόρμας (SusChem ), με στόχο την προώθηση των ελληνικών προτεραιοτήτων στην ερευνητική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο χημεία. Οι καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση αποβλήτων μετάλλων είναι σημαντική προτεραιότητα του Βάθρου, και για το λόγο αυτό το SusChemGR στηρίζει με επιστολή του το προτεινόμενο έργο.

Μενού